Nekustamā īpašuma lietas iespējams atrisināt portālā "Latvija.lv" | Riga Real Estate Invest Consult Renovate

Nekustamā īpašuma lietas iespējams atrisināt portālā "Latvija.lv"

2016. gada 15. februāris.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka deklarēt savu dzīvesvietu, uzzināt, kādas personas ir deklarētas jūsu īpašumā, kā arī apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli var portālā Latvija.lv.

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv ir pieejami vairāki noderīgi nekustāmā īpašuma e-pakalpojumi.

Viens no populārākajiem e-pakalpojumiem ir "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana".

E-pakalpojums nodrošina iespēju personai elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. 2015.gadā portāla lietotāji šo pakalpojumu izmantoja vairāk nekā 187 000 reizes, bet š.g. janvārī jau 25 705 reizes.

E-pakalpojums "Manā īpašumā deklarētās personas" nodrošina iespēju fiziskām personām iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un īpašumā deklarētajām personām.

Zīmīgi, ka šis ir vecākais portāla Latvija.lv pilnībā elektronizētais e-pakalpojums, kurš pieejams kopš 2008.gada februāra.

Izmantojot e-pakalpojumu "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē", ir iespējams ātri veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu par savu vai citai personai piederošu nekustamo īpašumu jebkurā Latvijas pašvaldībā.

Portāls "Latvija.lv" darbojas 10 gadus, apvienojot vairāk nekā 2248 valsts un pašvaldību publisko pakalpojumu aprakstus un vairāk nekā 459 e-pakalpojumus. Portālu Latvija.lv uztur Valsts reģionālā attīstības aģentūra.

Papildu informācija:

VRAA Komunikācijas nodaļa

Tālr.: 67079041

E-pasts: prese@vraa.gv.lv
Preses relīze
LETA
2016.gada 8.februāris.

LANIDA Preses relīze, 2016.gada 8. februāris.