Investīcijas | Riga Real Estate Invest Consult Renovate

Balstoties uz 15 gados uzkrāto profesionālo pieredzi nekustamo īpašumu sektorā, RRE investīciju konsultanti piedāvā:

 

1.Piemeklēt tieši Jums atbilstošu nekustamo īpašumu.

 • Iepazīsimies ar Jūsu izvirzītajiem kritērijiem, vēlmēm un iespējām.
 • Organizēsim Jūsu izvēlēto nekustamo īpašumu apskates un tikšanās ar to īpašniekiem.
 • Veiksim Jums interesējošā nekustamā īpašuma faktisko analīzi un pārbaudi.
 • Pārstāvēsim Jūs un Jūsu intereses attiecībās ar nekustamā īpašuma pārdevēju (vai iznomātāju u.tml.).
 • Vienosimies par darījuma noteikumiem un kārtību, īpaši gadījumos, kad nekustamais īpašums ir apgrūtināts vai ieķīlāts.
 • Organizēsim un koordinēsim visus, darījuma noslēgšanai nepieciešamos, procesus.
 • Nepieciešamības gadījumā piesaistīsim RRE juristus.
 • Nepieciešamības gadījumā piesaistīsim RRE kredītbrokerus.
 • Pārstāvēsim Jūs attiecībās ar visām darījuma noslēgšanai nepieciešamajām iestādēm, institūcijām, amatpersonām.

 

2. Pārdot / izīrēt / iznomāt Jūsu īpašumu.

 • Veiksim Jūsu nekustamā īpašuma apsekošanu un noteiksim tā optimālo realizācijas vērtību.
 • Iepazīsimies ar Jūsu uzstādītajiem noteikumiem, nosacījumiem un kārtību.
 • Kopā ar Jums izstrādāsim Jūsu nekustamā īpašuma realizācijas un reklāmas plānu.
 • Pārstāvēsim Jūs un Jūsu intereses attiecībās ar visiem potenciālajiem nekustamā īpašuma pircējiem.
 • Iepazīsimies un izvērtēsim potenciālo pircēju faktiskās iespējas iegādāties Jūsu nekustamo īpašumu.
 • Organizēsim un koordinēsim visus darījuma noslēgšanai nepieciešamos procesus.
 • Nepieciešamības gadījumā piesaistīsim RRE juristus.
 • Pārstāvēsim Jūs attiecībās ar visām darījuma noslēgšanai nepieciešamajām iestādēm, institūcijām, amatpersonām.

 

 

Riga Real Estate ir bijusi viena no pirmajām kompānijām Latvijā, kas aktīvi sāka piedāvāt ārvalstu investoriem pilnu pakalpojumu klāstu un atbalstu, lai saņemtu uzturēšanās atļauju, pateicoties veiktajām investīcijām Latvijā.

Kopš 2010.gada, kad tika pieņemti grozījumi Latvijas Republikas Imigrācijas likumdošanā, esam palīdzējuši kļūt par Eiropas Savienības rezidentiem vairāk kā 500 mūsu klientiem. Pateicoties uzkrātajai pieredzei, mēs varam nodrošināt visaugstāko servisa kvalitāti, jo zinām, ko Jūs no mums sagaidat.

 

Jūsu ērtībām varam piedāvāt:

 • investīciju objekta piemeklēšanu un nosūtīšanu Jums, pirms Jūsu ierašanās Rīgā; 
 • mēs sadarbojamies ar visām Latvijas nekustamo īpašumu kompānijām, kā arī privātpersonām un bankām, tāpēc spēsim atlasīt Jums iespējami labāko piedāvājumu;
 • uzaicinājuma noformēšanu, viesnīcas rezervāciju un sagaidīšanu lidostā;
 • detalizētu informāciju par Latvijas nekustamo īpašumu tirgus stāvokli, darījuma gaitu, īpašuma izīrēšanas iespējām, nodokļu likumdošanu un citiem Jūs interesējošiem jautājumiem;
 • izvēlēto objektu apskates, ar mūsu nodrošinātu transportu, pieredzējuša un starptautiski sertificēta nekustamo īpašumu speciālista pavadībā;
 • Jūsu izvēlētā nekustamā īpašuma pirkšanas darījuma pilnu juridiskao pavadījumu;
 • uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamās dokumentu paketes sagatavošanu un iesniegšanas organizēšanu;
 • Jūsu iegādātā investīciju objekta pārvaldīšanu un pozitīvas naudas plūsmas nodrošināšanu.

 

Papildus Riga Real Estate piedāvātās priekšrocības:

 • lai veiktu investīciju un saņemtu uzturēšanās atļauju, Jums būs jāatbrauc uz Latviju tikai 2 reizes uz laika posmu, kas nav ilgāks par 3 dienām;
 • īpašu uzmanību veltam piemērota investīciju objekta piemeklēšanai, īpašuma juridiskā statusa pārbaudei un precīzai dokumentu noformēšanai, atbilstoši Latvijas imigrācijas likumdošanas prasībām;
 • palīdzēsim noformēt uzturēšanās atļauju, arī veicot cita veida investīcijas Latvijas Republikā.

Riga Real Estate juristi sniedz konsultācijas un skaidrojumus par dažādiem ar nekustamo īpašumu saistītiem juridiskiem jautājumiem.

Mūsu pakalpojumi:

 • objekta juridiskā izpēte jeb due diligence – īpašnieka noskaidrošana, īpašuma tiesību iegūšanas vēsture, apgrūtinājumi, objekta sastāvs dzīvē un “uz papīra”, izmantošanas iespējas, celtniecības/pārbūves likumība,  atsavināšanai nepieciešamās piekrišanas un procedūras;
 • visu veidu un sarežģītības pakāpes īpašuma atsavināšanas un iegādes līgumu sagatavošana (t.sk. vairākās valodās);
 • īres un nomas līgumu sagatavošana;
 • darījuma otras puses piedāvāto līgumu korekcija un pārstāvība darījumā;
 • dzīvokļu pārplānošanas un pārbūves saskaņošana;
 • konsultācijas par no īpašuma pārdošanas vai izīrēšanas/iznomāšanas maksājamiem nodokļiem;
 • darījuma juridiskais pavadījums/nodrošinājums.

Ja klients pērk mūsu piedāvāto īpašumu vai pārdod savu objektu ar mūsu starpniecību, visi augstākminētie pakalpojumi iekļauti īpašuma pārdošanas komisijā.

 

Darījuma juridiskais pavadījums/nodrošinājums:

Gadījumā, ja Jūs paši esiet atraduši savu sapņu īpašumu vai Jūsu īpašumam esiet atraduši jaunu saimnieku, Riga Real Estate palīdzēs Jums veikt visu nepieciešamo dokumentu noformēšanu ātri, ērti un droši. Pakalpojumā ietilpst:

 • izvēlētā objekta juridiskā izpēte jeb due diligence;
 • optimālas darījuma gaitas izstrāde un saskaņošana ar otru darījuma pusi;
 • neierobežotas konsultācijas par darījuma niansēm;
 • rokasnaudas līguma sagatavošana;
 • dokumentu sagatavošana kredīta saņemšanai;
 • nepieciešamo piekrišanu no laulātā, kreditora, trešās puses vai pašvaldības saņemšana;
 • pilnvaru sagatavošana, to legalizācijas un tulkošanas procesa organizācija;
 • komunālo maksājumu parādu neesamības pārbaude;
 • droša pirkšanas/pārdošanas līguma izstrāde;
 • darījuma dokumentu parakstīšanas organizēšana – tikšanos bankā un pie notāra rezervācija klientiem ērtā laikā;
 • īpašuma pieņemšanas un nodošanas akta sagatavošana un parakstīšana objektā;
 • visu tikšanos laikā Jums personīgi asistēs profesionāls speciālists;
 • pārsteiguma dāvana!

Darījuma pārrunu organizēšanai piedāvājam telpas pašā Rīgas centrā. Pēc Jūsu izvēles mēs organizēsim nepieciešamo dokumentu nogādāšanu un saņemšanu zemesgrāmatā un citās iestādēs, lai maksimāli taupītu Jūsu laiku.

Uztici mums! Pakalpojuma maksa 1-2% no darījuma summas un mēs nodrošināsim Jums drošu darījuma noformēšanu! 

* Standarta darījuma cena. Atkarībā no darījuma specifikācijas cena var mainīties.

 

Jūsu ieguvumi:

 • Jūsu intereses pārstāvēs profesionāļi, kas veiks visas formalitātes Jūsu vietā, ietaupot lielu daļu Jūsu laika;
 • izvairīsieties no nevajadzīgiem maksājumiem, darba kavējumiem un pārmaksām;
 • saņemsiet tūlītējas atbildes uz visiem saviem jautājumiem;
 • saņemsiet pilnu, sava nākošā īpašuma, dokumentu pārskatu;
 • uz darījuma laiku jums būs privātais nekustamā īpašuma speciālists 24/7;
 • ar profesionāļa palīdzību normēšanas process būs ātrs un ērts.

 

 

Mūsu nekustamo īpašumu pārvaldīšanas komanda, palīdzēs pārvaldīt un uzlabot Jūsu nekustamo īpašumu, ar mērķi nodrošināt Jums pēc iespējas lielāku peļņu, vienlaicīgi ietaupot Jūsu laiku un veselību. 

Piedāvātie pakalpojumi:

 • izīrējam / iznomājam nekustamo īpašumu, veicot laba potenciālā īrnieka piemeklēšanu;
 • nodrošinām detalizēta īres līguma noslēgšanu, lai maksimāli aizsargātu Jūsu intereses;
 • monitorējam noslēgtā līguma izpildi;
 • veicam komunālo maksājumu apmaksu;
 • apsekojam nekustamo īpašumu, kā arī organizējam sīkos remontdarbus;
 • sagatavojam ikmēneša ieņēmumu/izdevumu un veikto darbu atskaites;
 • nepieciešamības gadījumā organizējam īpašuma uzkopšanu;
 • nodrošinām īpašuma apdrošināšanu;
 • iesniedzam ikgadējās deklarācijas par īpašnieka gūtajiem īres maksas ienākumiem.   

Visus šos pakalpojumus Jūs variet saņemt par fiksētu ikmēneša cenu, kas ir tikai 35,00EUR līdz 50,00 EUR!

 

10 gadu darbības laikā mēs esam izstrādājuši īpašu īrnieku atlases sistēmu, lai tādejādi Jums nodrošinātu stabilu naudas plūsmu, saudzīgu jūsu īpašuma lietošanu un nepieļautu tā stāvokļa pasliktināšanos.

Ja vēlies saņemt sīkāku informāciju tieši par savu īpašumu, sazinies ar mums.

 

 

 

 

Veicot darījumus ar nekustamo īpašumu, visbiežāk nepieciešama kredītlīdzekļu piesaiste. Lai atrastu Jūsu situācijai vispiemērotāko risinājumu, ekonomētu laiku un atbrīvotu Jūs no formalitāšu kārtošanas, RRE profesionālie kredītbrokeri piedāvā:

 • sniegt Jums vispārēju konsultāciju par kredītiestādēm un kredītiem, to saņemšanas priekšnosacījumiem un labākajiem piedāvājumiem pakalpojuma sniegšanas brīdī;
 • izstrādāt Jūsu situācijai un vajadzībām atbilstošu kredīta saņemšanas plānu;
 • sagatavot iesniegšanai bankām / aizdevumu sabiedrībām nepieciešamo dokumentu paketi;
 • kopā ar Jums aizpildīt kredīta pieteikumus bankām/ aizdevumu sabiedrībām;
 • pārstāvēt Jūs sarunās un attiecībās ar bankām/ aizdevumu sabiedrībām;
 • palīdzēt Jums izvērtēt kredīta piedāvājumus un izvēlēties labāko;
 • nepieciešamības gadījumā izsniegt Riga Real Estate nodrošinātu aizdevumu.

 

Piedāvājam sadarbību ar profesionālu un pieredzes bagātu  dizaineri,  Jūsu nekustamā īpašuma iekārtošanai!

 

Iztrādājam interjera projektus:

 • dzīvokļiem un privātmājām;
 • viesu namiem un viesnīcām;
 • birojiem un loģistikas centriem;
 • restorāniem un kafejnīcām;
 • veikaliem.

Interjera projekts ietver rasējumus un specifikācijas, kas nepieciešamas būvniecības proces gaitā vai kādas konkrētas telpas iekārtošanā.

 

Interjera projektēšanas gaita:

 • tikšanās ar klientu, vēlmju uzklausīšana;
 • objekta uzmērīšana vai darbs pēc arhitektūras sadaļas rasējumiem, ja būvniecība vēl nav uzsākta;
 • interjera projekta izmaksu tāmes sastādīšana un vienošanās ar klientu par līguma slēgšanu;
 • skiču projekta izstrāde un saskaņošana ar klientu;
 • specifikāciju izstrāde un saskaņošana ar klientu;
 • vizualizāciju izstrāde un saskaņošana ar klientu;
 • dizaina projekta nodošana;
 • autoruzraudzības veikšana;
 • interjera dekorēšana.

 

Pakalpojumi, ja nav nepieciešams pilns interjera dizaina projekts:

 • konsultācija objektā;
 • konsultācija veikalā vai salonā;
 • atsevišķu specifikāciju un rasējumu izstrāde.

Investīcijas

Balstoties uz 15 gados uzkrāto profesionālo pieredzi nekustamo īpašumu sektorā, RRE investīciju konsultanti piedāvā:

 

1.Piemeklēt tieši Jums atbilstošu nekustamo īpašumu.

 • Iepazīsimies ar Jūsu izvirzītajiem kritērijiem, vēlmēm un iespējām.
 • Organizēsim Jūsu izvēlēto nekustamo īpašumu apskates un tikšanās ar to īpašniekiem.
 • Veiksim Jums interesējošā nekustamā īpašuma faktisko analīzi un pārbaudi.
 • Pārstāvēsim Jūs un Jūsu intereses attiecībās ar nekustamā īpašuma pārdevēju (vai iznomātāju u.tml.).
 • Vienosimies par darījuma noteikumiem un kārtību, īpaši gadījumos, kad nekustamais īpašums ir apgrūtināts vai ieķīlāts.
 • Organizēsim un koordinēsim visus, darījuma noslēgšanai nepieciešamos, procesus.
 • Nepieciešamības gadījumā piesaistīsim RRE juristus.
 • Nepieciešamības gadījumā piesaistīsim RRE kredītbrokerus.
 • Pārstāvēsim Jūs attiecībās ar visām darījuma noslēgšanai nepieciešamajām iestādēm, institūcijām, amatpersonām.

 

2. Pārdot / izīrēt / iznomāt Jūsu īpašumu.

 • Veiksim Jūsu nekustamā īpašuma apsekošanu un noteiksim tā optimālo realizācijas vērtību.
 • Iepazīsimies ar Jūsu uzstādītajiem noteikumiem, nosacījumiem un kārtību.
 • Kopā ar Jums izstrādāsim Jūsu nekustamā īpašuma realizācijas un reklāmas plānu.
 • Pārstāvēsim Jūs un Jūsu intereses attiecībās ar visiem potenciālajiem nekustamā īpašuma pircējiem.
 • Iepazīsimies un izvērtēsim potenciālo pircēju faktiskās iespējas iegādāties Jūsu nekustamo īpašumu.
 • Organizēsim un koordinēsim visus darījuma noslēgšanai nepieciešamos procesus.
 • Nepieciešamības gadījumā piesaistīsim RRE juristus.
 • Pārstāvēsim Jūs attiecībās ar visām darījuma noslēgšanai nepieciešamajām iestādēm, institūcijām, amatpersonām.