Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Līdz NĪN atvieglojumiem grūts ceļš | Riga Real Estate Invest Consult Renovate

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Līdz NĪN atvieglojumiem grūts ceļš

Iniciatīvu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem vienīgajam īpašumam Saeimas deputāti gan uzņēma pozitīvi, taču, iedziļinoties jautājumā, atklājas vairākas problēmas, kas jaunas sistēmas izveidošanu sarežģī.

Pēc tam, kad Saeimas Mandātu, ētikas un iesnieguma komisija pirms divām nedēļām iepazinās ar interneta vietnē manabalss.lv vairāk nekā desmit tūkstošus parakstu savākušo iniciatīvu, trešdien komisijas deputāti uzklausīja ieinteresēto pušu viedokļus.

Viens no apspriežamajiem atvieglojumu risinājumiem, lai īpaši turīgie iedzīvotāji nevarētu apiet nekustamā īpašuma nodokļa (NIN) maksāšanu, paredz, ka NĪN nav jāmaksā par īpašumu, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz noteiktu slieksni.

Taču Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne norādīja, ka šis risinājums daudzām reģionu pašvaldībām nozīmētu ievērojamu ieņēmumu zudumu budžetā, jo ārpus lielajām apdzīvotajām vietām nekustamo īpašumu vērtība ir tik zema, ka «99% īpašumu ar nodokli netiktu aplikti». Tāpēc vienots risinājums visai valstij nav iespējams, jo Rīgai derīgais variants nestrādās reģionos.

Problēmas Finanšu ministrija saskata arī pašā formulējumā «vienīgais īpašums», jo realitātē bieži ir tā, ka ēka juridiski atrodas uz diviem atsevišķiem zemes gabaliem, bet to īpašnieks to uztver kā vienu nedalāmu īpašumu.

Komisijas deputāti un pieaicinātie speciālisti arī norādīja uz nepieņemamo situāciju, ka neatkarīgi no zemes un mājokļa īpašniekiem viņu īpašums tuvākajā apkārtnē notikuša vērienīga darījuma dēļ strauji kļūst dārgāks.

Šāda situācija, piemēram, ir Jūrmalā, kur vairākās paaudzēs vienā īpašumā dzīvojoša ģimene nokļūst situācijā, kurā nespēj nomaksāt NĪN, un ir spiesta apsvērt iespēju pārdot savu dzimtas īpašumu turīgam pircējam.

Pieaicinātais Latvijas Darba devēju konfederācijas konsultants Pēteris Leiškalns norāda, ka vienas apdzīvotas vietas teritorijā kadastrālās vērtības, no kurām tiek aprēķināts NĪN, var atšķirties par vairākām reizēm, bet Latvijā pat tūkstošiem reižu. Viņaprāt, šādas starpības ir būtiskākais šķērslis ilgtspējīgas un tālredzīgas NĪN sistēmas izveidei. Vienkāršāk būtu, ja katram īpašumam tiktu noteikta viena NĪN likme, kuru papildinātu ar zināmu procentu no īpašuma kadastrālās vērtības.

Uz to norādīja arī No sirds Latvijai (NSL) pārstāvošais deputāts Gunārs Kūtris, kurš aktualizēja jautājumu par kadastrālās vērtības metodikas noteikšanas nozīmību, jo tā ietekmē nodokļa apmēru. Valsts zemes dienesta pārstāvji pauda, ka ir plānoti grozījumi Nekustamā īpašuma kadastra likumā, lai valsts informācijas sistēmās būtu pieejama precīzāka informācija, kas nepieciešama arī kadastrālās vērtības aprēķināšanai.

Savukārt Aivars Meija (NSL) taujāja, vai nebūtu nepieciešams kadastrālo vērtību samazināt ēkām, kurām laika gaitā ir radies nolietojums. VZD pārstāvji atklāja, ka informācijas sistēmā šīs ziņas varētu ielikt, un, ja likumdevējs tā lems, viņa ierosinājums tiks ieviests dzīvē.

Jau vēstīts, ka Saeimas deputāti atzinuši, ka jautājums par vienīgā nekustama īpašuma aplikšanu ar nodokļiem ir jārisina nekavējoties, nevis jāievelk uz gadiem. Finanšu ministrija patlaban analizē priekšlikumu par NĪN atcelšanu vienīgajam Īpašumam un risinājumu jautājumā sola šā gada rudenī. Patlaban FM analizē nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanas variantu modeļus.

Jānis Lasmanis 
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai 

Publicēta: 26.05.2016